Mark Levinson № 53

Referenční výkonový zesilovač - monoblok 500 W
Kód produktu: 53
Výrobce: Mark Levinson
Záruka:3 roky
Dostupnost: do 30 dnů
Doprava:zdarma
715 000,00 Kč
ks

Popis produktu Mark Levinson № 53

JE TO OPĚT TU - ZCELA PŘEPRACOVANÝ NOVÝ VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

Výkonový zesilovač ML-2 od společnosti Mark Levinson® představený v roce 1972 okamžitě popřel do té doby konvenční povědomí o možnostech světa audio, když bez jakýchkoliv pochybností jasně demonstroval, že tranzistorový zesilovač může svým zvukem překonat své lampové protějšky. Díky 25-wattovému prvotřídnímu monaurálnímu zesilovači se techničtí inženýři značky Mark Levinson dostali na cestu, po které šli při navrhování a sestavování nejvýkonnějších lineárních zesilovačů již od samého začátku. Ale technologie se často bez jakéhokoliv oddechu vyvíjí neuvěřitelným tempem a produkty Mark Levinson z toho umí těžit.

 

Společností vyvinutý výkonový monaurální zesilovač № 53 je mezníkem, vůbec kdy prvním spínaným zesilovačem značky Mark Levinson a prvním zesilovačem téhož výrobce, který získal referenční status. A to od roku 1994, kdy se tímto způsobem dostal do povědomí model № 33

 

Spínané zesilovače nejsou žádnou novinkou, ačkoliv na rozdíl od těch lineárních nabízejí několik výhod – více výkonu, vyšší účinnost, kompaktní rozměry, nižší hmotnost a nižší tepelné ztráty, audiofily vyznávajícími tu nejlepší kvalitu zvuku byly přijaty skepticky. Ti ale mají pravdu – tyto zesilovače v sobě nesou význačné technické limity, které však konstruktéři společnosti Mark Levinson u modelu № 53 úspěšně překonali.

 

Zrozen z poslechu

Produkty Mark Levinson nepřicházejí na trh jako sezónní zboží ani podle nahodilé marketingové dynamiky trhu. Jsou představovány jako nové technologie, které splňují referenční zvukovou kvalitu, jsou dováděny k dokonalosti a ověřovány vypracovaným systémem kompletních hodnotících procedur. V případě modelu № 53 byl sestaven vysoce zkušený vývojový tým, který vypracoval sérii poslechových testů, jež se prováděly jak s potlačením vjemu zraku tak i s jeho využitím. Týkaly se zkušebního modelu spínaného zesilovače, jež byl vystaven porovnání s těmi předešlými i současnými lineárními, včetně široké škály konkurenčních produktů.

 

V průběhu testů z nich byly vyloučeny ty zesilovače, které se prokázaly jako podřadnější. Několik posuzovatelů bylo mile překvapeno, když zjistili, že nový spínaný zesilovač se mezi ně nikdy nedostal. Vlastně se z něj stal úplný vítěz potvrzený tabulkovými seznamy chvályhodných hodnot týkajících se rychlosti, dynamiky a čistoty zvuku. Byl to přinejmenším neočekávaný výsledek. Pro pouhý prototyp digitálního spínaného zesilovače, který si má udržet to své v souboji s lineárními zesilovači považovanými za to nejlepší, co může trh nabídnout – včetně modelů Mark Levinson, kterým čas vydobyl jejich čest - to vše znamená, že si můžeme být jistí tím, že před námi stojí zesilovač, jež zcela zásadně posunuje paradigma konstrukčního a obvodového řešení.

 

V přesvědčení, že banální drobnosti, které vyplynuly během úvodní fáze testování se dají překonat, se rozjel projekt № 53 a za méně než měsíc začal vývoj nového patentovaného referenčního výkonového zesilovače, který jen čekal na tento okamžik.

 

Technické limity překonány

Všechna konstrukční řešení výkonových zesilovačů mají vzhledem ke své topologii svá pro i proti a výjimku netvoří ani spínané zesilovače. Výhoda spočívá v tom, že spínané zesilovače jsou výkonnější, menší a nezahřívají se tolik jako ty lineární – s rozdílem několika řádů. Pro porovnání uveďme například model Mark Levinson № 33. Je nastaven na zatížení 8 ohmů při 300 wattech, s rozměry 31 x 14 x 31 palců a hmotností 435 liber, zatímco model № 53 - s 500 watty, rozměry 21 x 9 x 21 palců a hmotností 135 liber - dosahuje téměř dvojnásobného výkonu a je podstatně kompaktnější a o 300 liber lehčí.

 

Je také schopen posluchači přinést opravdu fenomenální úrovně výkonu a vyhovět jak okamžitým, tak i průběžně daným požadavkům v postatě jakéhokoliv reproduktoru. Ještě působivější na tom všem je, že zesilovač № 53 toto vše zvládá při současném udržení konstantně vyvážené teploty. Ačkoliv je při doteku zesilovač vždy teplý, jeho teplota za chodu bude vždy stálá a nijak neovlivní jeho výkon, a to nezávisle na tom, jak dlouze a do jaké míry bude vytížen.

 

Existují snad nějaké stinné stránky, o kterých lze mluvit ve spojení s výkonovými spínanými zesilovači? Jelikož spínání a vypínání jde velmi rychle po sobě, čímž kopíruje vstupní signál – jedna obvodová část na výstupu řídí kladnou fázi vlnového průběhu, a oddělené obvody ovládají tu zápornou – šum vzniklý při spínání a neutrální zóny jsou významnou výzvou pro konstruktéry.

 

Dokážeme vypnout spínací šum

U většiny konstrukcí výkonových spínaných zesilovačů se k odrušení šumu vzniklého při spínání nad audio signál umisťuje strmý elektronický filtr. Toto má ovšem – z hlediska fyzické blízkosti filtru a zvukového signálu – důležitý nepříznivý vliv na fázování, jemnost frekvenční odezvy a zvukový obraz jako takový. Jednoduše řečeno, dochází k degradaci kvality zvuku. Konstruktéři společnosti Mark Levinson však tuto výzvu pokořili, a to tak, že vyvinuli Interleaved Power Technology (IPT), patentovaná metoda, která je založena na zvyšování spínací frekvence zesilovače. V případě modelu № 53 dochází k extrémnímu navýšení na 2 MHz, což z hlediska zvuku zároveň přináší dvě zásadní výhody. Za prvé, dochází k přesunu rušivého šumu a s ním spojených alikvotních tónů tak daleko mimo člověkem slyšitelné spektrum, že nedochází k žádnému přímému dopadu na kvalitu zvuku. (Vlastně takovéto frekvenční hodnoty většina testovacích zařízení ani nedokáže naměřit.) Za druhé, lze takto snadněji odstranit spínací šum pomocí notch filtrů. Což nemá na zásadní zvukovou stopu žádný negativní dopad. Výsledkem je neuvěřitelně rychlá, přímá frekvenční odezva napříč celým zvukovým spektrem, s jen pár dB poklesu při 100 kHz. To je pozoruhodný výkon pro jakýkoliv zesilovač. U výkonového spínaného zesilovače pak můžeme hovořit o malém zázraku.

 

Eliminace "mrtvého pásma"

Další technickou výzvou pro spínané výkonové zesilovače jsou hluchá místa - pauzy na zvukových výstupních signálech, které vznikají když jsou jak výstupní obvody řídící kladnou fázi signálu tak i zápornou vypnuty. K tomu dochází pokaždé, když zvuková vlna přechází z pozitivní amplitudy do záporné a naopak (přibližně čtyř set tisíckrát za vteřinu u 20 kHz signálu). Protože ani ty nejlepší výstupní obvody se nemohou vypínat a zapínat okamžitě, dochází k této pauze mezi každou kladnou a zápornou polovinou vlnového průběhu. Dlouhé pauzy zvukový signál velmi ovlivňují, i ty nejjemnější z nich mají negativní vliv na kvalitu zvuku – posluchači si všimnou, že něco není v pořádku.

 

Tato hluchá místa lze eliminovat tím, že obě fáze výstupu budou vypnuty po technicky nejkratší možnou dobu. Tím se ovšem zvyšuje pravděpodobnost, že se ve stejnou chvíli mohou zapnout invertně fungující výstupní obvody – a zdvojnásobit napětí, které přenášejí – což by je snadno poškodilo nebo zničilo. Proto jsou v tomto ohledu konstruktéři při navrhování spínaných zesilovačů nuceni najít kompromis pro zachování kvality zvuku a spolehlivosti zařízení. Konstrukční inženýři společnosti Mark Levinson toto považovali za nepřijatelné, a namísto toho pro tento model vyvinuli patentovanou technologii, která umožňuje, aby byly na okamžik v provozu obě obvodové výstupní skupiny. Tím se zcela eliminují mrtvé body bez jakéhokoliv ovlivnění životnosti výstupních obvodů.

 

Optimalizace rozvržení

Prvotní funkcí jakéhokoliv výrobku Mark Levinson je reprodukovat zvuk v jeho nejčistší možné podobě. U výkonových zesilovačů jde o to, aby zesílily vstupní audio signál bez jakéhokoliv zkreslení a s bez námahy uřídily širokou škálu připojených reprosoustav s různou impendací při jakékoliv hlasitosti, a to s lehkostí a grácií, kterou audiofilové od reprodukce zvuku referenční kvality zesilovači Mark Levinson očekávají.

 

Blížíme se k cíli, model № 53 disponuje kompaktním vertikálním šasi se čtyřmi oddělenými sektory, čímž jsou odstíněny a izolovány různé druhy obvodů. Zdroj napájení – extrémně nízkošumový toroidní transformátor se zvětšeným 2.8 kVA transformátorem a čtyřmi 47.000 μF low-ESR filtračními kondenzátory – je umístěn ve spodním oddělení, čímž se redukuje rušení magnetickým polem a vysokoproudovými napájecími obvody. Dvě středové sekce obsahují čtyři zesilovací moduly, které jsou pro větší izolaci v symetrické a zrcadlově rozvržené pozici. Vrchní sekce obsahuje systém ovládacích okruhů, který má nezávislé regulované napájení, jež je od zbývající části odstíněno, aby nedocházelo k rušení audio okruhů.

 

Osm velkých cívek – dvě pro každou část zesilovače - v zásadě tvoří čtyři oddělené výkonové zesilovače, které mají na starost výjimečně vysoké úrovně proudu, rozsáhlou dynamiku a ohromující čistotu zvuku, kterou model № 53 přináší. Tím, že pracují současně tyto zesilovače vytvářejí účinnou spínací frekvenci od 500 kHz do 2 MHz, čímž produkují dosud nejvyšší dosaženou kvalitu zvuku, s jakou se lze u spínaných zesilovačů setkat.

 

Zvláštní pozornost byla věnována signálům, jež přecházejí mezi různými sekcemi. Rozšířené využití nízkonapěťového diferenčního šíření signálu (LVDS) pro ovládací signály maximalizuje jejich integritu, zatímco všechny analogové signály zůstávají lineární, čímž se dokonale zabrání jakémukoliv rušení.

 

Nyní už je řada na Vás - poslouchejte

Po zvládnutí překážkového běhu nad technickými parametry spínaných výkonových zesilovačů a po finalizaci vnitřního uspořádání si to vývojový tým modelu № 53 namířil zpět do poslechové místnosti. Poslouchali jsme rozličné druhy hudby. Poslouchali jsme skrze různé reproduktory, s odlišnou elektronikou a kabeláží. Poslouchali jsme v různých poslechových místnostech. Tento zesilovač jsme porovnali s ostatními výkonovými zesilovači z řad produktů Mark Levinson. I s těmi od konkurence. Poslouchali jsme se zavázanýma i rozvázanýma očima a do testování zapojili zákazníky z celého světa, aby poslouchali společně s námi. Až tehdy jsme si byli naprosto jistí tím, že jsme z tohoto průlomového designu vyždímali výkon do jeho poslední kapky a zesilovač № 53 se dostal do výroby. Nyní Vás zveme k poslechu nového světového referenčního standardu. Jen tak můžete zažít s jak neuvěřitelnou hloubkou a detailem dokáže rozkrýt jakýkoliv zdrojový materiál.

 

Technická specifikace:

 • Jmenovitý výstupní výkon: 500 W do 8 ohm, 1000 W do 4 ohm @ 20 Hz - 20 kHz, při THD nižším než 0.1%
 • Frekvenční rozsah: 10 Hz - 20 kHz @ 1 W (± 0.1 dB)
 • Odstup signálu od šumu: vyšší než 85 dB při úrovni 2.83 Vrms
 • Napěťový zisk: 26.8 dB
 • Citlivost: 2.89 Vrms výstup při vstupní úrovni 130 mVrms
 • Vstupní impedance: 100 kohm (XLR), 50 kohm (RCA)
 • Vstupy: 1 symetrický XLR vstup, 1 RCA vstup
 • Reproduktorové terminály: typ "Hurricane" s možností připojení vidliček nebo banánků
 • Komunikační konektory: 2 x Mark Levinson komunikační port, 1 x ethernet, trigger spínací vstup a výstup DC 3-12 V (2 x jack 3.5 mm)
 • Odnímatelný IEC (3-pin) nápájecí kabel
 • Napájení: AC 230 V, 50 - 60 Hz (evropská verze)
 • Rozměry (V x Š x H): 530 x 214 x 518 mm
 • Hmotnost: 61,3 kg

 

MADE IN U.S.A.

Fotogalerie produktu Mark Levinson № 53

Porovnání produktu Mark Levinson № 53


Porovnat produkt s:           

© 1991 - 2024 EXCELIA HIFI

nahoru ^