Úvod → Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Prodejce

 

Jan Roček - EXCELIA HIFI

Gen. Uchytila 904

537 01  Chrudim

Česká republika

 

IČ: 11026855    DIČ: CZ7007233134

 

dále jen „prodejce“.

 

 

Všeobecné podmínky

 

Práva a povinnosti zakotvené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí smlouvy mezi prodejcem a zákazníkem. Prodejce si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění s tím, že aktuální znění bude vždy k dispozici na stránkách internetového obchodu a k nahlížení na provozovně prodejce. Součástí těchto VOP je Reklamační řád.

 

Poslechové studio pro audiofily - poslech, poradenství a návrhy ozvučení zdarma. Otevírací doba po předchozí dohodě (objednání se), po - ne: 9 - 19 hod.

 

Internetový obchod - doprava po celé ČR zdarma. Za internetový obchod se považuje internetový e-shop nacházející se na webové adrese - doméně: www.excelia-hifi.cz

 

 

I. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

 

1. Před odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu zákazník potvrzuje seznámení s těmito VOP, svůj souhlas s nimi a dále závaznost objednávky. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Odesláním elektronické objednávky zákazník dále přijímá platnou cenu objednaného zboží.

 

2. Prodejce si vyhrazuje právo telefonicky zákazníka kontaktovat pro ověření platnosti objednávky nebo její upřesnění.

 

3. O přijetí objednávky bude zákazník informován potvrzovacím e-mailem, který bude zaslán na e-mail uvedený zákazníkem v objednávce. V případě, že by zákazník potvrzovací e-mail neobdržel, je oprávněn prodejce kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

 

4. Pokud nebude možné dodržet uvedený dodací termín, je prodejce oprávněn dodat zboží v náhradní lhůtě a bude o této skutečnosti informovat zákazníka prostřednictvím elektronické pošty na e-mail uvedený v objednávce nebo telefonicky. Dostupnost „skladem“, uvedená u položek v internetovém obchodě, má pouze informativní charakter, protože stav zboží se může během dne měnit.

 

5. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodejce oznámí zákazníkovi akceptaci objednávky nebo její části. Akceptací objednávky není automaticky generovaná elektronická zpráva o přijetí objednávky do systému prodejce, ale následné elektronicky zaslané potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky se může vztahovat pouze na část objednaného zboží, nebo může obsahovat změny v objednávce, které vyplynuly z dodatečných požadavků zákazníka.

 

6. Prodejce si v následujících případech vyhrazuje právo zrušit objednávku, respektive odstoupit od smlouvy:

 

 • objednávku se nepodařilo telefonicky ověřit do 3 dnů od jejího vložení,

 • zásadně se změnila cena zboží v objednávce.

 

Prodejce je oprávněn objednávku zrušit také pouze částečně. O zrušení objednávky (nebo její části) bude prodejce zákazníka informovat e-mailem. V případě úhrady zboží předem, bude celková zaplacená částka vrácena zákazníkovi do 5 pracovních dnů od zrušení objednávky. V případě nedostupnosti pouze některého z objednaného zboží z objednávky, prodejce zašle zákazníkovi zboží dostupné. V případě platby předem bude rozdíl v zaplacené ceně a skutečné ceně vrácen zákazníkovi do 5 pracovních dnů od částečného zrušení objednávky.

 

7. Zákazník může objednávku zrušit ještě před její expedicí, a to buď e-mailem anebo telefonicky. U objednávek u kterých je vyžadována záloha na objednaný produkt, je v případě zrušení objednávky zákazníkem zaplacená záloha nevratná.

 

8. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na zákazníka jeho převzetím. Podmínkou dodání je zaplacení kupní ceny.

 

9. Přehled možných způsobů plateb a odběru zboží objednaného v internetovém obchodě:

 

 • dobírka + doručení přepravní službou

 • platba předem bankovním převodem + doručení přepravní službou nebo osobní odběr

 • platba v hotovosti v případě osobního odběru. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Ceny a možnosti přepravy jsou uvedeny na webové adrese: www.excelia-hifi.cz/cenik-dopravneho.

 

Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní služby nebo je možno vyzvednout si jej osobně v provozovně prodejce. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací list. Při převzetí zboží od přepravní služby je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že je obal poškozen, musí zákazník tuto informaci zaznamenat do předávacího protokolu přepravní služby. Podepsáním přepravního listu (nebo jiného obdobného dokladu) přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené.

 

Zákazník se zavazuje převzít si objednané zboží a zaplatit za objednané zboží stanovenou kupní cenu.

 

10. Termín dodání je uveden u konkrétního zboží a je závislý na druhu objednaného zboží. Veškeré zboží které je skladem je expedováno obvykle do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídané události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně vyrozuměn e-mailem či telefonicky.

 

II. Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

Vyplněním internetového objednávkového formuláře dává zákazník souhlas ke shromažďování, zpracovávání a archivování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány dalším stranám, vyjma nutných údajů pro společnosti zajišťující doručení a platební styk.

 

Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny na webové adrese: www.excelia-hifi.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

 

III. Možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

 

1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má zákazník - spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. V takovém případě zákazník zašle zboží na adresu prodejce společně s prohlášením o odstoupení zákazníka – kupujícího od smlouvy. Určující je datum odeslání zboží.

 

2. Vrácené zboží však musí splňovat následující podmínky:

 

 • nesmí být použité,

 • musí být nepoškozené,

 • musí být kompletní a v původním obalu,

 • s dokladem o koupi (faktura, prodejka).

 

Zákazník je povinen zasílat zboží prodejci doporučeně a pojištěné. Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku s tím, že prodejce si vyhrazuje právo takovouto zásilku nepřevzít. Zákazník hradí veškeré náklady spojené s dodáním vráceného zboží prodejci.

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek prodejce vrátí zákazníkovi zaplacené peníze, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodejci. Peníze za přepravné a balné se nevracejí. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodejce odstoupení od smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno na náklady zákazníka zpět.

 

Prodejce má právo na náhradu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání, jež nelze podřadit pod nutné obeznámení se s vlastnostmi zakoupeného zboží (§ 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

 

IV. Odpovědnost za vady, záruka, reklamační řád

 

1. Odpovědnost za vady: zákazník je povinen zboží dodané prodejcem po převzetí prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je zákazník povinen prodejce neprodleně o těchto závadách informovat e-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží. Pokud jde o vady, které mělo zboží již v okamžiku převzetí, ztrácí kupující právo uplatnit tyto vady, pokud je prodávajícímu bez zbytečného odkladu nevytkne.

 

2. Záruka: za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou až po převzetí věci, prodávající odpovídá v záruční době, která je uvedena na nákupním dokladu nebo záručním listu, nejméně však 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci, na poškození způsobené nesprávným používáním či neodbornou instalací věci, nebo nedodržením pokynů stanovených prodejcem zboží jako například správné skladování.

 

3. Prodejce se zavazuje vyřídit reklamaci zákazníka co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího uplatnění.

 

4. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

 

5. Uplatnění práva z odpovědnosti za vady:

 

 • Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno u prodejce.

 • Právo z odpovědnosti za vady u věcí, u kterých platí záruční doba, musí zákazník uplatnit v záruční době, jinak toto právo zaniká.

 • Zboží určené k reklamaci je zákazník povinen zaslat spolu s dokladem o koupi na adresu prodejce uvedenou shora jako doporučený pojištěný balík.

 • Oznámení o vadách zboží je zákazník povinen zaslat e-mailem na shora uvedený kontakt, pokud nepodává reklamaci osobně v provozovně prodejce. Prodejce následně e-mailem informuje zákazníka o obdržení reklamace.

 

Oznámení o vadách zboží musí obsahovat:

 

 • jméno a příjmení zákazníka

 • adresu zákazníka

 • telefon

 • e-mailovou adresu

 • datum nákupu zboží

 • podrobný popis vady dodaného zboží, případně popis, jak vada vznikla

 • kopii dokladu o koupi.

 

6. Úhrada nákladů při reklamaci:

 

V případě, že se zákazník rozhodne zboží reklamovat, hradí veškeré náklady spojené s dodáním reklamovaného zboží prodejci. Náklady spojené se zasláním opraveného nebo vyměněného zboží na základě oprávněné reklamace hradí prodejce. V případě neoprávněné reklamace je zákazník povinen uhradit prodejci veškeré náklady na dopravu neoprávněně reklamovaného zboží ve výši dle tabulky tarifů dopravy.

 

Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) nejsou zákazníci oprávněni posílat tzv. na dobírku! Prodejce si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku.

 

7. Prodejce je povinen přijmout reklamaci rovněž v provozovně na výše uvedené adrese a vydat zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

8. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů:

 

Prodejce informuje spotřebitele o tom, že spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodejce, v den odeslání elektronické objednávky zákazníkem.

 

2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 25. května 2018.

 

 

EXCELIA HIFI

 

© 1991 - 2023 EXCELIA HIFI

nahoru ^