kabeláž cardas audio

MYSTÉRIUM GOLDEN RATIO A GALAKTICKÁ SPIRÁLA
Cardas

George Cardas, matematik, konstruktér, vynálezce a audiofil, je několikaletým držitelem ceny Academy for The Advancement (Akademie pokroku) pro nejvýznamnějšího konstruktéra v high-endu a konstrukci kabelů. Jeho vědecký přínos pro poznání šíření elektrického signálu vodičem (respektive svazkem vodičů) dnes využívají a kopírují mnohé firmy ve svých kabelových konstrukcích. Protože patenty chráněné Cardasovy konstrukce jsou unikáty, mnoho designů se stává jen více či méně úspěšnými napodobeninami. Špičkové know-how a technologie výroby zaručují, že kabeláže Cardas patří k nejpropracovanějším a nejsložitějším konstrukcím, které můžeme v současnosti vidět. Vzhledem k těmto skutečnostem velká část producentů high-end techniky používá interní kabeláž a konektory značky Cardas. Za všechny jmenujme nejdůležitější: Ayre, Avalon, Jeff Rowland, Convergent a.t., Lamm Acustic, Wadia Digital, Theta Digital, Muse, Wisdom Audio, Graham a Eggleston Works.

George Cardas je synonymem myšlení v kabelových konstrukcích. Je milovníkem hudby a elektroniky a těmito láskami je nabitý i jeho domov. Stěny jsou lemované gramofonovými deskami, CD disky, hudebními nástroji a jeho poslechové studio, samozřejmě s rozměry „zlatého poměru“, je obložené audiopřístroji všeho druhu a vlastními prototypy. Jeho spolupráce s jinými konstruktéry a hudebníky ústí do nekonečného vyvíjení a vylepšování současných technologií či návrhů kabelů, jejichž výsledkem není samoúčelnost kvůli zvyšování ceny, ale reálný nárůst kvality záznamu a reprodukce hudby. Jako člověk je velmi přirozený a naturální, ale současně i pedantní, důsledný a nekompromisní v úsilí o maximální dodržování kvality při zpracování a výrobě. Kabely se střihají – dodržujíc ortodoxně čistotu střihu při finálním „konektorování“ – diamantovými nůžkami (standardní kovovové nůžky znečišťují povrch) a hned dostávají emailovou Litz vrstvu. Letují se speciální pájkou Cardas – Quad Eutectic solder a znovu potahují izolační vrstvou. To všechno se děje v atmosféře čistého dusíku. Cardas nezveřejnil technologické zpracování a označení své mědi, ale označuje ji jako ultračistou. Jeho fabrika patří do trojice světových výrobců, kteří využívají technologii OCC (Ohno Continuos Casting) s mědí, dosahující čistoty sedmi devítek (99,99999 %) s extrémně dlouhými krystaly představujícimi délku až 120 metrů. Izolační materiály stejně jako měď nesnesou žádný kompromis, tedy žádné ekonomicky výhodné PVC či PE, PP, FEP atd. Cardas používá výhradně teflon. Teflonové pásky a trubice. Vrchní vrstvu tvoří Uretan. Všechny typy a modely využívají stejný konstrukční základ i materiál, ale v různých stupních složitosti: Golden Strandig, Constant Q Crossfield (Q – tlumící činitel), Ultra Pure Cooper a Litz (emailované vodiče).


Fakta

Pro laika představuje elektrický vodič jen kus drátu. Ve skutečnosti high-end audiokabel musí mít vyvážené parametry – odpor, kapacitu, indukčnost, vodivost, rychlost přeběhu, hysterzi, schopnost filtrace, vlnovou, sériovou, elektrickou a mechanickou rezonanci, mezivodičové interakce, RFI/EMI vyzařování a absorpci, opožďování obálky signálu, fázové a harmonické zkreslení, piezoelektrické efekty, strukturální zpětné vazby, Hallův efekt, povrchové efekty a povlaky, oxidaci, křížové překlenuté interakce, efekty magnetických polí, proudové a nepěťové dráhy, rozptylové faktory a další stovku jevů, které ovlivňují procházející signál.


Golden Ratio = Fibonnacci sequence = Zlatý poměr

George zavedl do high-endu pojem Golden Section Stranding, ale pojem Golden Ratio – Zlatý poměr (přepočet, řez) 1,6180339887…1 je starý jako sám vesmír. Tento koeficient formuje matematické proporce přírody, které sama využívá, aby vytvořila listy, mušle, hmyz, lidi, hurikány a galaxie… Objevili ho Řekové, ale používali i Egypťané při stavbě pyramid. Většina katedrál také používá Golden Ratio jako stavební konstantu pevnosti oblouku a zároveň na dosažení požadovaného zvuku. Hudební stupnice též využívá Golden mean. Poznámka: kanadská firma Verity audio využívá v konstrukci svých reprosoustav Zlatý řez a nemusí používat žádné vnitřní tlumení.


Elektrický vodič je struna.

Střídavé napětí rozechvívá vodič jako strunu a audiosignál se chová jako střídavé napětí. Cyklický efekt způsobuje, že jednotlivé vodiče vzhledem na svojí hmotnost, pnutí, indukci, pevnost a kapacitu vibrují a vydávají vlastní tóny, v důsledku čehož se vytváří časové zpoždění a charakteristická „píseň“, kterou zpívá daný svazek. Dva a více stejných vodičů mají společné rezonanční body a dělí se o ten samý tón. Dva a více vodičů či svazků vodičů různých průřezů mají své rezonanční body a jestliže je skombinujeme, vytvoří se nové body – interakce a vznikne další tón. Zvuk reprodukovaný audiosystémem závisí na čistotě a nezkreslení audiosignálu. Jestliže kabel spojující jednotlivé části vydá vlastní zvuk, ten se stává součástí signálu, který zkreslí a zkomolí. Existuje jen jeden způsob, jak odstranit harmonický a rezonanční efekt vytvářený vodičem, a sice vytvořit hromadný pramenný vodič (svazek), ve kterém jednotlivé vodiče netvoří společné matematické uzly – rezonanční body a který dokáže eliminovat přímé i nepřímé (RFI/EMI) ruchy.


Cardas a Golden Ratio

Uplatnit úžasnou myšlenku o využití koeficientu zlatého poměru 1,618033987…1 při konstrukci kabelů je technologicky velmi náročné, ale Cardas si vynález potvrdil US patentem č. 4.628.15. Postupným zdokonalováním a s novými technologiemi, využívající fraktátovou geometrii, se jeho výrobky stávají dokonalejšími a technicky nejpřesvědčivější kabeláží. Není bezvýznamné, že firma spolupracuje s NASA a její produkty se využívají ve vesmírných programech.

V Golden Ratio Stranding jsou prameny uspořádané tak, že každý pramen (vrstva) se kříží s další vrstvou, které tón je iracionální se svojí vlastní odezvou rezonance. Tento typ konstrukce vytváří jev samoabsorbce vlastních rezonancí tedy „tiché vodiče“ a schopnost přenést nejčistší možný a nezabarvený signál. Žádné jiné technologie nedokáží vytvářet takovou „tichou“ odezvu a kouzlo jako Cardas s Golden Section Stranding. Poznámka: Několik výrobců (Synergistic Research, Audio Quest, Neotech…) sice též využívá kombinaci různých průřezů vodičů, ale ne ve Zlatém řeze a v tak složitých geometriích a technologických postupech. Druhý US patent č. 4.980.517, který Cardas vlastní, popisuje metodu jedinečného pramenení, kde se menší prameny – vrstvy umisťují směrem dovnitř vodiče koeficientem Zlatého řezu. Tento způsob vrstvení se nazývá konstantní „Q“ (Q činitel tlumení) svazek. Součinnost obou patentů představuje efektivní metodu na snížení indukované energie, dává možnost každému pramenu kabelu podělit se o svoje zatížení a zrovna tak dosáhnout vysoký stupeň absorpce parazitních rezonancí. Typickou vlastností kabelů Cardas je relativně delší čas zahořování – jde o jev ukládání vodičů ve svazku (lanku) a vzniku rezonančních bodů. V praxi to znamená, že nové a nerozehrané kabely Cardas neoplývají krásným zvukem. Ale už po několika hodinách slyšíte změnu. Skutečně velké změny se v nich dějí postupně a podle typu se tyto „hudební nástroje“ dostávají do formy po jednom až třech měsících. „Rozehraný“ Cardas při výměně za jiné značky kabelů je tak výrazně slyšet, že rozdíly v dynamice, neutralitě a zvukové čistotě jsou neuvěřitelné až nepochopitelné. George tento časově závislý jev nazývá Silent Terminator – Tichý dokončovatel (ladič). Rozdíly zvuku mezi jednotlivými typy Cardasů jsou krokové či spíše skokové (podobně i cena). V případě nezahořeného vyššího modelu je rozdíl ve prospěch zahořeného nižšího modelu. Až po 2-3 dnech překonává vyšší model svého jednoduššího kolegu. Tedy pro testéra, který nevěnuje této problematice patřičnou pozornost, můžou jednotlivé typy kabelů ve vzájemné poloze i konkurenci skončit neadekvátně vůči skutečné kvalitě, kterou získává kabelový spoj časem.


Obchodní strategie a zvukový charakter

Marketingová strategie je stejně tak přirozená jako sám George Cardas. Žádná velká reklama, žádné haló, žádné velké (a prázdné) reklamní slogany o „nejlepších“ produktech světa. Vizáž jeho obalů působí velmi skromně a jednoduše. Povrchy kabeláží jsou podle typu rozlišené barevně, bez efektních opletení, punčoch a negližé, za kterými je často laciný kablík se třemi drátky a PVC izolací. Cardas využívá elegantní obchodování s kvalitou a ne s kvantitou. I mnohé příslušenství – reprokonektory, vidličky, BNC, Phono, Jumpery, RCA-Cinch konektory kabelové i panelové, myrtové antirezonnční špalíky, síťové, video a digitální kabely – je patentované, přičemž všechny výrobky používají ultračistou měď. Povrchové úpravy konektorů jsou v čisté Litz mědi, stříbřené, zlacené a nejčastěji potažené rhodiem, samozřejmě v nemagnetické verzi (bez mezikovu, např. zinku).

Zvukový charakter, odbornou veřejností označovaný jako „Live“, velmi vystihuje typický Cardasovský zvuk. George odmítá tzv. škatulkové kabely s paralelními kapacitami a indukcemi. Podle jeho názoru musí kvalitní high-end kabel splňovat požadavky maximální čistoty, neutrality, propustnosti NF a VF signálu bez fázových posunů, které aplikují různé firmy se svými „škatulkami“. Vysoká univerzálnost (kterou mám ověřenu) v rozdílných hifi sestavách se projevuje významným zlepšením dynamického rozsahu a pomalých basů, vyčištěním mdlého a zamlženého zvuku, atd. Jsou to atributy, které z produktů Cardas v dané kategorii dělají referenční hudební nástroje a příslušenství. Tyto výrobky nepatří mezi laciné zboží, ale vzhledem ke svojí kvalitě a zvukový potenciál jsou extrémně výhodné, protože zákazník neplatí za kvanta reklamy, efektní obal či povrchní image.MEDIÁLNÍ ODEZVY A TESTY


Stereophile (USA)

GOLDEN CROSS – množství atmosféry zvuku velkého jeviště, dobré zaostření a vytvoření holografické scény, není ostrý jako jiné kabely. „Relax and Enjoy The Music“ – relax a radost z hudby.

NEUTRAL REFERENCE – dělá čest svému jménu a dokonce dokáže převýšit i výkon Golden Cross. V délce 6 m je stejně dobrý jako v délce 90 cm, co ho dělá vážným kandidátem na high-end zapojení i s velkými délkami pro multikanál.

CROSS – cenově relativně přístupný kabel, zůstává favoritem Johna Atkinsona.

GOLDEN REFERENCE (RCA, XLR) – „Dal mi barvu nástroje, transparentnost, živost a dynamiku, které mi poskytli skutečný zážitek a to bez jakýchkoliv mechanických a elektronických efektů,“ nadchnul se Jonathan Scull. Relaxační, tolerantní a úplně virtuózní… Ve správné sestavě dokáže udělat zázraky.

GOLDEN CROSS (RCA, XLR) – nabízí vynikající rozlišení nejjemnějších detailů, s vyváženým a širokým rozsahem spektra, tichým pozadím bez zabarvení.

NEUTRAL REFERENCE (Phono, RCA, XLR) – „připojení s DIN anebo XLR konektory pro ramínka Graham Cardas NR je zatím nejneutrálnější, které jsem kdy slyšel,“ tvrdí Mike Fremer. Otevřené, detailní a harmonicky korektní. Kabely bez klišé, nezměkčující a neoteplující, se supertransparentností dosahující vrcholu.


Stereo (SRN)

CROSSLINK (RCA a repro) – (Profi Klasse) s tonálně neutrální artikulací, očekávejte vyvážené proporce zvukového kosmu s mistrovstvím každého detailu… Crosslink stojí na špici žebříčku v čistotě, prostorovosti, vyvážení, barevném podání… Nejvýhodnější kabely za danou cenu!

GOLDEN CROSS (RCA) – (Heaven´s Gate Klasse – nebeská brána) GC nepřidává žádné chytlavé efekty. S úžasnou neutralitou při maximální čistotě produkuje extrémně hluboký a konturovaný basový základ.


Audio (SRN)

CROSSLINK (RCA) – (Kauf Tip) plastický zvukový obraz vyplňující celý prostor. Přednes je vzdušný, lehký a přirozený.

TWINLINK – demonstruje mimořádně dobré vyvážení všech jednotlivých kvalit. Vedle dynamiky, vzdušnosti a barevnosti zvuku nabízí i muzikální jemnost. Kabel pro lidi milující hudbu…

QUADLINK – je velmi muzikální, bez nervozity, s excelentně jemnou strukturou dynamiky a se zdrženlivými jemnými výškami.


Image HiFi (SRN)

CROSSLINK – výborně vyvážený kabel s matematicky propracovanou harmonií hmoty, nepozná sterilnost a nepříjemnost… Nezatají žádné informace ani intenzitu barev… Oproti top modelu Cardas má menší tlak ve spodním pásmu… Mistrovské dílo z dílen Cardasu.


Stereo & Video (Česká republika)

CROSSLINK – (vynikající - vítěz testu) Cardas Crosslink nás zvukově zaujal celkově vynikajícím dojmem, zejména výbornou prostorovostí a velmi čistými středy a výškami bez jakéhokoliv sklonu k agresivitě. Ve své cenové kategorii nemá konkurenci a byl by vítězem i v kategorii o třídu vyšší.ceník     stránky výrobce


www.excelia-hifi.cz